ติดต่อกับเรา ABOUT US

บริษัท อินโดไชน่า เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็ม คีไล จำกัด
100 หมู่ 21 ซอยที่ดินไทย ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ : ( 662 ) 346-5455 
( ติดต่อคุณดรุณี ) 090-686-9559
( ติดต่อคุณปนัดดา ) 089-449-7344
แฟกซ์ : ( +662 ) 346-5456, 3465457
Email : [email protected]