ตู้คอนโทรล ตู้เมนควบคุมระบบไฟฟ้า MDB Main Distribution Board – MDB 1 Single Unit Series

Main Distribution Board – MDB Single Unit Series

ตู้คอนโทรล ตู้เมนควบคุมระบบไฟฟ้า MDB Main Distribution Board – MDB 1 Single Unit Series

รุ่น ความกว้าง ความสูง ความลึก น้ำหนักตู้ ราคาต่อหน่วย
Model Width(mm.) Height(mm.) Depth(mm.) Weight(kgs.) Unit Price(Baht)
MDB 01 600 1800 400 101 15,000
MDB 02 600 1800 600 115 15,800
MDB 03 800 1800 600 130 16,500
MDB 04 800 2100 600 153 17,200
MDB 05 800 2100 800 169 18,000
MDB 06 1000 2100 600 175 18,500
MDB 07 1000 2100 800 193 19,500
MDB 08 1000 2100 1000 210 20,500
You might also like