INDOCHINA ENGINEERING

INDOCHINA ENGINEERING

เกี่ยวกับเรา | ABOUT US INDOCHINA ENGINEERING

INDOCHINA ENGINEERING SYSTEM KEYLAI CO.,LTD. บริษัท อินโดไชน่า เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็ม คีไล จำกัด เป็นผู้ผลิดและจำหน่าย งานรางสายไฟฟ้า และงานปั้มขึ้นรูป อาทิเช่น รางวายเวย์ , Wire Way , เคเบิ้ลเทรย์ , Cable Basket Tray , ตู้ควบคุมไฟฟ้า , ตู้ MDB , ตู้ไซด์ , ตู้กันน้ำ , ท่อร้อยสายไฟ , ตู้ไวริ่ง , WIRING ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีของเรา เราเชื่อมั่นว่าสินค้าและบริการที่เรานำมามอบให้กับลูกค้าจะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีในราคาที่ลูกค้าพึงพอใจ เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้า และบริการ ของเราให้ดีและมีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป เพื่อที่จะได้เติบโตไปกับลูกค้าและเป็นกำลังหนึ่งในการพัฒนาประเทศต่อไป

บริษัท อินโดไชน่า เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็ม คีไล จำกัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 10 กันยายน 2535 เริ่มต้นธุรกิจ ด้วยการนำเข้าสกรู น๊อต จากต่างประเทศเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้า และผู้รับเหมาในประเทศ ต่อมาได้หันมาผลิตสินค้าเพื่อป้อนให้กับตลาดในประเทศเอง เพื่อทดแทนการนำเข้า ปัจจุบัน บริษัทอินโดไชน่า เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็มส์ มีโรงงานผลิตสินค้าต่างๆ โดยโรงงานตั้งอยู่ที่ จังหวัด สมุทรปราการ

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีของเรา เราเชื่อมั่นว่าสินค้าและบริการที่เรานำมามอบให้กับลูกค้าจะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีในราคาที่ลูกค้าพึงพอใจ

เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้า และบริการ ของเราให้ดีและมีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป เพื่อที่จะได้เติบโตไปกับลูกค้าและเป็นกำลังหนึ่งในการพัฒนาประเทศต่อไป

ด้วยเหตุนี้เอง สินค้าและบริการที่เราผลิตและจำหน่ายอยู่นี้จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเช่น บ้าน ถนน ไฟฟ้า และอาคารโรงงาน ตราบใดที่ยังมีพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานต่างๆเหล่านี้อยู่เราเชื่อมั่นว่าสินค้าและบริการของเรา จะได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนานั้นๆ